Fredmeyer

Managementul calităţii în domeniul alimentar

Industria alimentară face parte din grupul de ramuri prelucrătoare a economiei naţionale, al cărei rol social şi economic este de a produce bunuri alimentare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei şi de a asigura necesarul fiziologic de alimente solicitate de o alimentaţie ştiinţifică. În ultima perioadă există o tendinţă mondială de creştere a exigenţelor clienţilor în ceea […]

14097492490_f0917049c3_o

Importanța calității pentru satisfacerea consumatorului

Tendinţele indentificate pe plan mondial în ceea ce priveşte evoluţia competitivităţii, demonstrează acutualitatea şi oportunitatea preocupărilor Comisiei Europene (în colaborare cu agenţii economici, asociaţiile industriale şi autorităţile publice naţionale) în scopul creşterii rolului şi importanţei acordate calităţii în industria europeană. Ele arată şi că este necesară o iniţiativă comunitară adectavă în sensul dezvoltării şi consolidării […]