Managementul calităţii în domeniul alimentar

Industria alimentară face parte din grupul de ramuri prelucrătoare a economiei naţionale, al cărei rol social şi economic este de a produce bunuri alimentare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei şi de a asigura necesarul fiziologic de alimente solicitate de o alimentaţie ştiinţifică. În ultima perioadă există o tendinţă mondială de creştere a exigenţelor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produselor alimentare. În aceste condţii, calitatea s-a impus ca factor determinant al performanţei tehnico-economice. Principalii factori ai competitivităţii unei organizaţii sunt considerţi astăzi calitatea şi preşul. Un produs este considerat o achizţie bună dacă îndeplineşte trei ceriţe de bază:

– preţ adaptat pieţii (cât mai mic);

– calitatea exact aşa cum este cerută de client;

– precizie absolută în ceea ce priveşte condiţiile şi termenele de livrare. Cerinţele consumatorului de produse alimentare depind de mai mulţi factori:

-mediul de viaţă;

– situaţia financiară;

– gradul de cultură, de instruire;

– sex, vârstă;

– obiceiuri, tradiţie;

-modul în care este promovat produsul.

Calitatea produselor alimentare

Caracteristic pentru produsele alimentare este sensul complex al noţiunii de calitate, deoarece spre deosebire de alte produsede industriale, calitatea produselor alimentare are un cuprins mult mai larg şi efecte mult mai profunde calitatea produselor alimentare are implicaţii profunde, deoarece alimentaţia stă la baza vieţii,constituind un factor cu acţiune permanentă şi care poate avea influenţă determinantă asupra dezvoltării organismelor. Realizând produse pentru colectivităţi mari (produsele de catering), specialiştii din industria alimentară devin responsabili de starea de sănătate a naţiunii, participând la una din cele mai eficiente căi de ocrotire şi promovare a sănătăţii. Pentru un produs alimentar, toate elementele constituente ale acestuia reprezintă elemente constitutive ale calităţii. Calitatea unui produs alimentar are următoarele valenţe: legală, nutritivă (biologică, energetică, de protecţie şi sanogeneza, terapeutică), igienico-sanitară, tehnologică, senzorială, socio-ecologică.

Aspectele legale ale alimentelor se referă în special la:

-igienă;

-aditivi utilizaţi;

-reziduuri toxice;

-contaminanţi  într-o măsură mai mică la compoziţie.

Pe lângă cerinţele legale ale produselor propriu-zise, există şi unele reglementări legate de ambalaje şi etichetare care trebuie de asemenea respectate. Un anumit produs alimentar comercializat sau servit în reţeaua de alimentaţie publică trebuie să respecte toate cerinţele legale impuse. Nu există posibilitatea unui compromis: produsul fie e legal, fie nu e legal. În scopul respectării tuturor cerinţelor legale, naţionale şi internaţionale, toate unităţile implicate într-o formă sau alta în producţia şi comerţul de alimente trebuie să fie la curent cu reglementările legislative, chiar şi cu cele în formă de proiect, pentru a-şi putea planifica din timp toate activităţile într-un deplin cadru legal. Pentru a verifica dacă toate materiile prime şi produsele finite respectă cerinţele legale sunt necesare analize fizico-chimice, microbiologice, senzoriale ale acestora.

Datorită complexităţii echipamentelor, aceste analize se fac de multe ori în laboratoare externe. Activitatea de analiză a produselor constituie doar o simplă verificare a faptului că lucrurile sunt corecte. În industria alimentară cuantificarea caracteristicilor de calitate ale mărfurilor fabricate este indispensabilă în aplicarea unui program de control al calităţii. Pentru a asigura valenţa legală a produselor este nevoie să se aplice unele măsuri preventive şi de asigurare a calităţii, deoarece atunci când în urma analizelor se constată că produsele nu corespund, este prea târziu să se mai facă ceva.

Factorii care determină calitatea produselor

Realizarea calităţii în producţie în epoca modernă este un proces  complex,colectiv, cu participarea a numeroşi factori obiectivi  şi subiectivi, care se intercondiţionează şi se integrează în produs. Diverşi factori care participă la  crearea  calităţii produsului pot fi grupaţi în factori materiali (mecanici, fizici, chimici, energetici) şi umani. Factorii noi sau reestimaţi ai calităţii produsului, începând cu cercetarea ştiinţifică, proiectarea, execuţia, controlul  calităţii şi terminând cu condiţiile consumului, au o pondere şi o influenţă diferenţiată în funcţie de natura lor, de gradul de informare, de gradul de tehnicitate, de distribuţia şi felul nevoii sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *